Eén seconde geduld aub

Hoe heb jij het georganiseerd?

Filter de resultaten
Week
Sector
Bereik
Planning
'
59

reacties

Over welke week wil je je ervaring delen?

Waar werk je?

Primair onderwijs. Welke groep?

Voortgezet onderwijs. Welk niveau?

Speciaal onderwijs. Welk niveau?

Hoeveel leerlingen bereik je met afstandsonderwijs?

Hoe onderhoud je voornamelijk contact met de leerlingen?

Welke tool/software gebruik je hiervoor?

Doe je dit op vaste tijdstippen?

Hebben leerlingen allemaal een eigen device?

Hebben de leerlingen een privémailadres of een e-mailadres van school?

Welk computersysteem wordt er voornamelijk gebruikt?

Gebruik je de contactmomenten vooral voor instructie?

Welke planning hou je aan?

Waar geef je een instructie/extra uitleg/toets voor?

Neemt u ook toetsen af?

Hoe krijgen de leerlingen het werk aangeleverd vanuit school?

Welke tools gebruik je voor de opdrachten?

Mogen ander leerkrachten contact met je opnemen, wanneer zij vragen over jouw ervaring hebben?

Hoe hebben jullie het onderwijs op afstand ingericht?

email Marjon schreef op maandag 13 april 2020:
Een combinatie van online en werk op papier. Elke week krijgen de kinderen een pakket op papier en leveren ze het oude in. Dat doen we op school via een deur of raam in de klas. Er komen dus geen mensen de school in. De leraar kijkt het werk na en geeft elk kind apart feedback.
Daarnaast gebruiken we classroom. Ik zet in Classroom instructiefilmpjes en dictees. De kinderen van mijn klas verwerken spelling en rekenen in Gynzy. Ik heb de methodes in Gynzy gekoppeld.

Test schreef op vrijdag 10 april 2020:
Deze tekst moet verschijnen! Suburbanisatie!

Michiel van Nieuwstadt schreef op donderdag 9 april 2020:
Wij hebben sinds deze week het onderwijs op afstand met dit weer geweldig ingericht. De tafeltjes en stoeltjes zijn buiten op het plein gezet, 1,5 meter afstand. De kinderen komen in shifts: 8:00 uur tot 10:00 uur, van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. We geven dan les. Op het schoolplein, met een een verrijdbaar bord.

Iemand schreef op dinsdag 7 april 2020:
Bij de kleuters:
Eigen yurlspagina voor ouders gemaakt met tips en tops. Bellen en face-timen voor checken hoe het gaat en bijkletsen met de kinderen. Per week bingo en materialen in tas voor thuis (gevuld per 2 weken) instructiefilmpjes via ouderapp.

email Liesbeth schreef op dinsdag 7 april 2020:
Blijf op de hoogte hoe de kinderen thuis werken met deze korte vragenlijst!

De evaluatie voor de bovenbouw geeft inzicht in de gezondheid van de kinderen, hun welbevinden, hun werkomgeving en hoe ze gewerkt hebben aan vakken.
Voordelen voor de leerkracht: veel informatie, weinig werk.

De antwoorden kun je zien onder ‘Responses’ of door een download via de link Google sheets (Excel), zodat je in één document een overzicht hebt van hoe er gewerkt is. Door te sorteren op een vraag, zie je snel wat je wilt weten.

Geinteresseerd? Ga naar de link en kopieer het document!! Dat laatste is belangrijk, anders werk je straks in hetzelfde document als een collega van een andere school.
Daarna kun je ermee doen wat je wilt. Iets toevoegen, eruit halen, etc.

LINK: https://docs.google.com/forms/d/1I72NEdgmbXDRtTg-YysNLTZnUhbrwfccnwKR_7OWBZU/edit?usp=sharing


email Liesbeth schreef op dinsdag 7 april 2020:
Blijf op de hoogte hoe de kinderen thuis werken met deze korte vragenlijst!

De evaluatie voor de bovenbouw geeft inzicht in de gezondheid van de kinderen, hun welbevinden, hun werkomgeving en hoe ze gewerkt hebben aan vakken.
Voordelen voor de leerkracht: veel informatie, weinig werk.

De antwoorden kun je zien onder ‘Responses’ of door een download via de link Google sheets (Excel), zodat je in één document een overzicht hebt van hoe er gewerkt is. Door te sorteren op een vraag, zie je snel wat je wilt weten.

Geinteresseerd? Ga naar de link en kopieer het document!! Dat laatste is belangrijk, anders werk je straks in hetzelfde document als een collega van een andere school.
Daarna kun je ermee doen wat je wilt. Iets toevoegen, eruit halen, etc.

LINK: https://docs.google.com/forms/d/1I72NEdgmbXDRtTg-YysNLTZnUhbrwfccnwKR_7OWBZU/edit?usp=sharing


email Pieter schreef op maandag 6 april 2020:
Wij werken met Google Classroom, een digitale leerruimte waar de lessen stapsgewijs op staan, inclusief instructiefilmpjes en digitale werkbladen. Wanneer de leerling een werkblad maakt en op ‘inleveren’ klikt, kunnen wij het werkblad bekijken. ‘s Ochtends starten we samen met de hele klas via Google Meets (conference call). De kinderen blijven vervolgens ‘online’ zodat ze vragen kunnen stellen via chatten of bellen.

email schreef op zondag 5 april 2020:
Alles conform bestaande LAS(Magister) overgezet naar Microsoft Teams.

email Maartje schreef op donderdag 2 april 2020:
Instructiefilmpjes en verder contact per app/videobellen en meetings via teams.

Joke schreef op donderdag 2 april 2020:
Voor de klas die ik begeleid zet ik opdrachten in Classroom klaar, die ik beoordeel met een cijfer en/ of een persoonlijke opmerking.Voor de bijlesleerlingen werk ik via Teams. Zij sturen mij een foto van de opdrachten die ze niet snappen en ik leg uit met whiteboard en camera.

Iemand schreef op dinsdag 31 maart 2020:
tip: samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl

email Nefferth schreef op maandag 30 maart 2020:
Wij werken nu met Microsoft Teams en Magister Me / Magister.

JufN schreef op zondag 29 maart 2020:
Elke dag zetten we een aantal taken klaar op Google classroom. Via een gynzy bord met stippenstap leggen we het doel en de stappen uit. Regelmatig is er ook een filmpje bijgevoegd. De helft van de verwerking is op gynzy. De andere helft op papier. Van de papierenopdrachten sturen de kinderen een foto bij het inleveren van de taal.

email Berry schreef op zondag 29 maart 2020:
Ict coaches helpen waar nodig. Veel via afstand instructie geven (door instructievideo’s, chatten/praten via teams) . Voor leerlingen is Magister leidend.

email Eddy Erkelens schreef op zondag 29 maart 2020:
Verwacht niet te veel!

email Kr8 schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De kinderen ontvangen wekelijks per mail een weektaak, waarin staat aangegeven wat ze moeten maken in Snappet. Wij volgen thuis en geven feedback (was via mail) via de chat-functie.

email Juf Renate schreef op zaterdag 28 maart 2020:
dagplanningen/Schema’s gemaakt voor alle gr3 lln, 102x incl. Werkboekjes bijv.lente, automatiseren, spelling , plus alle (uitdagende ) werkboekjes leesboeken en materialen van lijn 3 en getal& ruimte junior incl.kleurdoos, donald duck, leesboekje. Op de schema’s staan ook reflectie kolommen, en alle websites vd software voor klaar opdrachten. Inlogcodes alles apart gemaild. Om de dag een voorleesboek op afgeschermd youtube kanaal, en videobellen en chatten via HangOut

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Kinderen krijgen een weektaak met snappet voor rekenen, spelling en begr lezen. Verder analoge opdrachten die de kinderen fotograferen en opsturen. Communicatie gaat via parro. Kindgesprek met ouder(s) en beide leerkrachten. Tussen 9-12 zitten we achter de computer voor vragen. Daarna kan het even duren.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Lekker op de bank zitten en koffietijd kijken. Jammer genoeg zijn het herhalingen.

email Koenraad schreef op zaterdag 28 maart 2020:
We geven aan het begin van de week een ‘weektaak’ (moet) met rekenen en spelling. De kinderen werken hieraan digitaal of de werkboekjes (eigen keuze). Gedurende de week geven we nog extra opdrachten (mag).
Daarnaast videobellen we in groepjes (leerjaren) en geven we korte instructies twee keer per week.
Verder zijn we voor de ouders beschikbaar via de mail voor vragen.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Dit geldt voor midden- en bovenbouw:
Vakken: Rekenen -taal- spelling - (begrijpend) lezen

Max. 3 vakken per dag

Verwerking digitaal (snappet en basispoort nieuwsbegrip)

Communicatie naar kinderen via classroom, daarop komt:

# de lesstof(met instructievideo erbij gezocht) - elke dag 09.00uur

# links voor meets (individueel , kleine groepjes, maar ook weekendklassengesprek)

#facultatieve opdrachten (denk raadsel vd dag en een filmpje met vraag)

#link met padlet van de klas (mogen de kinderen zelf vullen)

JufR schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Groep 3 t/m 8 krijgt op vrijdag een digitaal toegestuurde weektaak voor de komende week.
De leerlingen werken deels digitaal en deels in de door hun opgehaalde werkboeken/schriften.
Er is tussen 10:00 uur en 14:00 uur contact met de leerkracht mogelijk middels social schools, videobellen en telefonisch, Meet.
In groep 7 en 8 is er dagelijks via Meet een contact moment van een half uur met de hele klas.
In groep 8 is gestart met online instructie van een Engelse les via Meet.
In de bovenbouw wordt gewerkt met Classroom en een groepsmap in Drive.
Vanaf volgende week gaat in groep 8 een vast groepje kinderen een half uur per dag met de juf samen werken aan een eigen gekozen taak via Meet.
Iedere dag heeft het team een Meeting om de belangrijkste zaken en stand van zaken door te spreken.

email WSKamphuis schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Bureau op mijn slaapkamer. Gamecomputer op de vloer met 22" beeldscherm, muis en toetsenbord. Links van mijn monitor een Ikeastandaard met daarin een 10" tablet met mic/camera. Alle leerlingen hebben een Chromebook.

Ik geef momenteel les aan vmbo, klas 3 Basisberoepsgerichte leerweg in het praktijkvak Economie&Ondernemen. Op het normale lesrooster voor 12 van de 26 uur per week.

Mbv Google voor elke logische set leerdoelen (bv CSPE oefenen 2018) een Classroom aangemaakt.

- In de Classroom 1 opdracht per 2 dagen.
- In de Classroom een link naar een Google Meet (videochat) met een verdeling in tijd per max. 8 leerlingen. Verplichte aanwezigheid. Mijn PC geeft het werk weer in de videochat en mijn tablet mijn hoofd. Via de tablet kan ik ook alle aanwezige leerlingen zien en horen. Als het nodig is, kan de leerling zijn scherm aan de groep presenteren zodat we procesproblemen kunnen verhelpen.
- In de Classroom staat een link naar een publicatie die aanwezigheid en scores van gemaakt werk laat zien.
- Elke dag min 5 minuten chat met leerlingen. Dag 1 uitleg opdracht. Dag 2 vragen stellen.
- Leerlingen maken onder andere praktijkcomponenten en leveren bewijs aan. Bijvoorbeeld video van een verkoopgesprek/audio van een klachtengesprek.
- Elke dag kijk ik het ingeleverde werk na. Ik geef de feedback digitaal in het gemaakte werk. Dit voeg ik in als opmerking. De leerling kan dit allemaal zien.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Wij verzorgen de basisvakken op afstand via Google Classroom. Daar plaatsen we per dag wat de kinderen moeten doen. Alle lessen worden voorzien van een instructiefilmpje d.m.v. screencasten en dat inspreken. We filmen onszelf dus niet. Iedere schooldag tussen 10 en 12 zijn de leerkrachten beschikbaar voor vragen of een praatje in Google Meet. We gaan ervanuit dat kinderen per dag 2 uur aan school besteden.

Voor kinderen die extra willen/nodig hebben is er de weektaak met extra oefeningen die zelfstandig en zonder instructie gedaan kunnen worden.

Voor groep 6 t/m 8 verzorg ik lessen programmeren via Bomberbot. Deze zijn facultatief, maar erg populair.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
We hebben planners gemaakt voor de drie weken (die tot nu toe bekend waren). Die planners zijn ingevuld in SOM, dus te zien in de agenda van de leerlingen. De leerlingen volgen het huiswerk in SOM: instructie + bijlagen staan daar, eventueel linkjes naar filmpjes etc. Naar eigen inzicht gebruiken we extra apps om contact en meer interactie met de leerlingen te hebben.

email Tineke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Onze leerlingen zijn gewend om te werken met hun eigen iPads en gynzy. Wij versturen iedere avond een dagprogramma waarin staat wat ze moeten doen. Er zit altijd rekenen, spelling, taal en lezen in. 2x per week ook Nieuwsbegrip en de andere dagen werken ze aan een eigen kaart van TopOndernemers.

email Linda schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Leerlingen krijgen iedere week een weektaak toegemaild en kunnen hier zelfstandig mee aan de slag. Dit is de basis en iedere week nemen wij weer stappen om het interactiever te maken. Zo zijn we begonnen met dat ouders en leerlingen berichten konden sturen via Parro en de mail (ze hebben bij ons allemaal een schoole-mailadres), hebben we daarna een groepschat voor de bovenbouw ingevoerd via Google Hangouts, we doen nu dagelijks een Google Meet, waarbij we begonnen zijn met gewoon kletsen en het nu verschuift naar instructies en lessen, door de afspraak dat leerlingen hun microfoon moeten uitzetten. Ik ben een van de voorlopers in het team en ga nu de fase in waar we Google Classroom gaan gebruiken, ik heb het net georganiseerd en aankomende week moeten ze het gaan gebruiken. (Heb een handleiding meegestuurd) Als het bij mijn klas goed gaat, gaat de rest van de school (of in t geval van classroom de bovenbouw) hetzelfde doen.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Voor alle groepen een padlet pagina als informatiebord. Hier staan lesideeën, informatie, planning etc op.

Bovendien hebben alle leerlingen een tas meegekregen met leesboeken, knutselwerk en spul, werkboeken, login gegevens etc.

De leerlingen die een device wilden lenen van school hebben daar gebruik van gemaakt.

Groep 4 t/m 8 werkt met Snappet. Leerkrachten delen filmpjes, instructies en chatten met de leerlingen en ouders via social schools.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Voor alle groepen een padlet pagina als informatiebord. Hier staan lesideeën, informatie, planning etc op.

Bovendien hebben alle leerlingen een tas meegekregen met leesboeken, knutselwerk en spul, werkboeken, login gegevens etc.

De leerlingen die een device wilden lenen van school hebben daar gebruik van gemaakt.

Groep 4 t/m 8 werkt met Snappet. Leerkrachten delen filmpjes, instructies en chatten met de leerlingen en ouders via social schools.

email Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Voor alle groepen een padlet pagina als informatiebord. Hier staan lesideeën, informatie, planning etc op.

Bovendien hebben alle leerlingen een tas meegekregen met leesboeken, knutselwerk en spul, werkboeken, login gegevens etc.

De leerlingen die een device wilden lenen van school hebben daar gebruik van gemaakt.

Groep 4 t/m 8 werkt met Snappet. Leerkrachten delen filmpjes, instructies en chatten met de leerlingen en ouders via social schools.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Voor alle groepen een padlet pagina als informatiebord. Hier staan lesideeën, informatie, planning etc op.

Bovendien hebben alle leerlingen een tas meegekregen met leesboeken, knutselwerk en spul, werkboeken, login gegevens etc.

De leerlingen die een device wilden lenen van school hebben daar gebruik van gemaakt.

Groep 4 t/m 8 werkt met Snappet. Leerkrachten delen filmpjes, instructies en chatten met de leerlingen en ouders via social schools.

email Marijke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Tot nu toe hebben we onze leerlingen alleen herhalingen opgegeven, t/m groep 7 alleen digitale verwerking, de groepen 8 hebben op school materiaal opgehaald voor de musical en voor de IEP voorbereidingen. Ondertussen kunnen wij het online lesgeven vormgeven. We willen dit schoolbreed op een eenduidige manier doen.

email Evie van Glabbeek schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Alles lessen gaan via Microsoft Teams. Op SOM noteren we het huiswerk en wat er in de les gedaan wordt. De lessen zijn ingekort en er heeft vrijwillige lesreductie plaatst gevonden. Alle leerlingen hebben nu ongeveer 5 lesuren (van 40min) les via Teams.

email Ruud Glas schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Teams als centraal punt waar elke vaak voor elke klas een team heeft. Via magister kan je zien of je les via teams hebt, als er niets staat mbt teams kan je je tijd zelf indelen.
In magister staat ook wat er genaakt moet worden. Dit kan je of via magister of via teams laten inleveren.
Van verplichte lessen wordt s aanwezigheid geregistreerd.
Voor de rest is het aan de docent of hij instructiefilmpjes maakt of via teams de uitleg geeft.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Dit is mijn algemene opmerking vanaf het begin

Wat zijn de positieve ervaringen?

email Eddy Erkelens schreef op vrijdag 15 mei 2020:
Alle leerlingen zijn nu gewend en komen online.
De druk is er af nu we weten dat we weer naar school mogen, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

email Coen Nijland schreef op dinsdag 14 april 2020:
Kinderen maken een dictee precies op de manier die ik ze het geleerd

email Coen Nijland schreef op dinsdag 14 april 2020:
Kinderen maken een dictee precies op de manier die ik ze het geleerd

email Marjon schreef op maandag 13 april 2020:
Ouders en kinderen vinden de combinatie van werken op papier en online werken fijn. Vooral omdat sommige kinderen hun device moeten delen met een broer of zus.

email Jan-Willem Duim schreef op zaterdag 11 april 2020:
Leerlingen blijven gefocust en uitgedaagd! Je kunt -tot mijn eigen verassing- ook verlengde instructie geven.

email Jan-Willem Duim schreef op zaterdag 11 april 2020:
Leerlingen blijven gefocust en uitgedaagd! Je kunt -tot mijn eigen verassing- ook verlengde instructie geven.

email Eddy Erkelens schreef op vrijdag 10 april 2020:
Het werk wordt allemaal gewoon gemaakt, een enkele leerling moet het soms een dag later nog doen/inhalen of afmaken.
Tot nu toe heb ik twee ouders moeten benaderen dat hun zoon zijn werk niet doet.

Michiel van Nieuwstadt schreef op donderdag 9 april 2020:
Lekker veel frisse lucht.

Iemand schreef op dinsdag 7 april 2020:
Nu meer rust in aanbod. De weg is duidelijk en overzichtelijk voor de ouders.
Kleuters willen graag handelend bezig en dat lukt met de gevulde langsgebrachte materialen.

email Pieter schreef op maandag 6 april 2020:
We hebben met vrijwel elke leerling contact. Ook werken ze redelijk goed. We krijgen veel leuke reacties op vlogs waarin we kinderen uitdagen met een vraag of met een gymnastiekoefening. Ook lezen we voor, de fragmenten nemen we op en de kids luisteren dit wanneer zij er behoefte aan hebben.

email schreef op zondag 5 april 2020:
Het werkt. Simpel druk op camera en contact met de klas

email Maartje schreef op donderdag 2 april 2020:
Mooie resultaten van de opdrachten.. vooral filmpjes, presentaties.

Iemand schreef op donderdag 2 april 2020:
Tigerking al gekeken?

Joke schreef op donderdag 2 april 2020:
Leerlingen zijn heel zelfstandig met media. Ze kunnen prima uit de voeten met Teams en Google Classroom. Ze zijn behoorlijk zelfstandig in het zoeken van oplossingen als iets (digitaal) niet lukt en er is veel hulp van ouders.
Op deze manier kun je prima inhoudelijk uitleggen.

email Nefferth schreef op maandag 30 maart 2020:
Leerlingen ervaren de korte video instructies als prettig en overzichtelijk. Ook de contact momenten met docenten in de online klas wordt gewaardeerd.

email Jeroen van den Bos schreef op zondag 29 maart 2020:
Zoom werkt goed. Dagelijks vaste momenten, ook om contact te blijven houden. Positieve verwachtingen hebben en uitspraken. Rust tijdens de les, door leerlingen te muten. Af werk mailen, zodat ik een beeld krijg van de stand van zaken.

JufN schreef op zondag 29 maart 2020:
De snelheid waarmee kinderen, ouders en leerkrachten alles oppakken.

email Berry schreef op zondag 29 maart 2020:
Meeste leerlingen pakken goed op in deze situatie.

email Marian Soullié schreef op zondag 29 maart 2020:
De leerlingen zouden het liefst de hele dag willen videobellen!

email Eddy Erkelens schreef op zondag 29 maart 2020:
Alles is online en werkt.
Meeste leerlingen doen alle opdrachten goed.
Ik krijg nu veel meer cijfers als controlemiddel.

email Kr8 schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Onze kinderen zijn al zo gewend om te werken binnen Snappet, dat we direct verder konden. We hebben in groep 8 natuurlijk niet echt meer nieuwe lesstof....

email Juf Renate schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Overzichtelijk
Duidelijk voor ouders
Afwisselend
Bekende stof
Enthousiaste kinderen

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Dat veel kinderen het heel goed doen en het leuk vinden contact te maken.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Lekker hoor, geen leerlingen.

email Koenraad schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ouders die samen met kinderen dagplanning maakt. Beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen, vertrouwen in kinderen, creativiteit

Jacqueline schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Studenten volgen graag de lessen, zijn blij met het contact wat ze hebben met docenten.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Technisch was alles snel geregeld (goede ICT ondersteuning vanuit werkgever)

Alle kinderen eigen chromebook van school mee naar huis

JufR schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Toch contact met de leerlingen mogelijk
Leerlingen even aan lekker rustig te kunnen werken
Werkdruk minder hoog
Ouders die complimenten geven

email WSKamphuis schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Leerlingen zijn op tijd.
Leerlingen hebben het werk af.
Leerlingen maken minder fouten door de gegeven feed-up.

email Rob Vervoort schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Gebruiksgemak, leerlingen en leerkrachten gaan er relatief gemakkelijk in mee.
Veel werk wordt ingeleverd en kwalitatief goed gemaakt.
Leerlingen laten hun waardering blijken.
Het meer intensieve contact wat je nu met ouders hebt.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Goede aanpak en steun schoolleiding, veel overeenstemming en eenheid binnen de sectie, goede samenwerking, veel leerlingen serieus aan het werk.

email Tineke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Leerlingen werken serieus en het niveau lijkt hoger te zijn dan in de klas. Dat betekent dat ouders veel helpen. Ik zie dat als positief: extra individuele instructie.

email Linda schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ons hele proces wordt heel goed ontvangen, door ouders en leerlingen, maar ook de collega’s die computers ‘eng’ vinden zijn enthousiast. Ik (als ‘ICT-specialist’) maak veel tijd om iedereen te helpen en we zijn ook begonnen met een training voor alle collega’s.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Veel betrokkenheid van ouders en leerlingen.

Collega’s hebben hart voor de kinderen. Wat een werk wordt er verzet om alles te realiseren.

Leerkrachten zijn creatief!

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Veel betrokkenheid van ouders en leerlingen.

Collega’s hebben hart voor de kinderen. Wat een werk wordt er verzet om alles te realiseren.

Leerkrachten zijn creatief!

email Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Veel betrokkenheid van ouders en leerlingen.

Collega’s hebben hart voor de kinderen. Wat een werk wordt er verzet om alles te realiseren.

Leerkrachten zijn creatief!

email Merjem schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Vast programma, blijvend contact met mijn leerlingen. Goed contact met ouders. Door onze manier hoeven de ouders niet veel te doen, ik blijf als leerkracht de lessen geven, overzicht houden en leuk contact met de kinderen hebben.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Veel betrokkenheid van ouders en leerlingen.

Collega’s hebben hart voor de kinderen. Wat een werk wordt er verzet om alles te realiseren.

Leerkrachten zijn creatief!

email Marijke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De inzet, flexibiliteit en medewerking van ouders

email Evie van Glabbeek schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Leerlingen helpen elkaar als er iets niet lukt. Ze doen goed mee in de les (wel beurten geven). Ouders zijn tevreden op dit moment

email R. schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Leerlingen die in de klas niet echt een vraag durven stellen weten mij nu wel te vinden.

email Ruud Glas schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Leerlingen vinden de instructiefilmpjes fijn.
Leerlingen houden zich goed aan regels van beeldbellen.

email Jan-Willem Duim schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Leerlingen werken hard. Ouders zijn zeer betrokken. Het onderwijs beweegt.

Eddy Erkelens schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Alle middelen zijn altijd beschikbaar = positief.

Wat zijn de negatieve ervaringen?

email Eddy Erkelens schreef op vrijdag 15 mei 2020:
Leerlingen doen niet al het werk meer. Hierdoor lopen ze (bewust) achterstand op.

email Coen Nijland schreef op dinsdag 14 april 2020:
Bereik lang niet iedereen. Kinderen krijgen niet voldoende aangeboden. Ouders kunnen het niet aan. Constante onrust

email Coen Nijland schreef op dinsdag 14 april 2020:
Bereik lang niet iedereen. Kinderen krijgen niet voldoende aangeboden. Ouders kunnen het niet aan. Constante onrust

email Marjon schreef op maandag 13 april 2020:
Niet alle kinderen zijn even goed bereikbaar online

email Jan-Willem Duim schreef op zaterdag 11 april 2020:
Het is lastig om te weten of leerlingen te laat komen of afwezig zijn.

email Jan-Willem Duim schreef op zaterdag 11 april 2020:
Het is lastig om te weten of leerlingen te laat komen of afwezig zijn.

email Eddy Erkelens schreef op vrijdag 10 april 2020:
Je mist de groepssfeer volledig en de binding van het samenzijn.
Vooral met Goede Vrijdag en Pasen mist dit.

Michiel van Nieuwstadt schreef op donderdag 9 april 2020:
Als de zon achter de wolken verdwijnt is het wel koel.

Iemand schreef op dinsdag 7 april 2020:
Het is veel voor ouders. De mix met eigen werk en 24 uur op elkaars lip zitten geeft wat scheurtjes. Filmpjes maken vraagt tijd, maar ook te gebruiken na deze periode.

email Pieter schreef op maandag 6 april 2020:
De opdrachten worden meer dan ooit door de kinderen ‘gelezen’ ipv mondeling vertelt. Dit zorgt bij sommige kinderen tot beperkt overzicht. Maar het vervelendste is als een kind niet ‘online’ komt. We kunnen dan niet bellen, niet chatten en zijn het contact die dat dus kwijt.

email schreef op zondag 5 april 2020:
Geen

email Maartje schreef op donderdag 2 april 2020:
Ik heb minder zicht op de kinderen

Iemand schreef op donderdag 2 april 2020:
Nee.

Joke schreef op donderdag 2 april 2020:
Je mist het persoonlijke contact.

email Nefferth schreef op maandag 30 maart 2020:
Niet alle leerlingen gaan ‘aan’ thuis.

email Jeroen van den Bos schreef op zondag 29 maart 2020:
Veel tijd gaat er zitten in nakijken en andere manier vind ik het digitale lesgeven

JufN schreef op zondag 29 maart 2020:
Ik mis differentiatie en persoonlijk contact. En je weet soms niet of de kinderen het echt zelf maken.

email Berry schreef op zondag 29 maart 2020:
Mis wel mogelijkheid voor het echt 1op1 close-up te helpen

email Eddy Erkelens schreef op zondag 29 maart 2020:
Enkele leerlingen zijn en blijven buiten beeld.

email Kr8 schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Chatfunctie die vastliep...

email Juf Renate schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ouders hebben (te) weinig tijd voor uitleg of voorlezen van bij rekenverhaaltjes, reflecteren op de stof en/of dag horen we niets van

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De kinderen die het thuis zwaar hebben. En ik mis mijn team.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Niks.

email Koenraad schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Controle, overzicht lastig, digibete collega’s, ouders die meer verwachten

Jacqueline schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ik kan niet alle lesstof kwijt via online lessen.
Studenten kunnen hun camera en microfoon uitzetten en hele andere dingen gaan doen ipv de les volgen.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Contactmomenten met leerlingen waar je zorgen om hebt (thuissituatie) , die komen niet altijd tot stand, dan moeilijk wat te doen


JufR schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De combinatie van thuiswerken en opvang eigen kinderen.
In het begin werd ik de hele dag door overspoeld met vragen, nu hebben we de tijden afgebakend en daar houden leerlingen zich aan.

email WSKamphuis schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ik heb thuis nog 4 kinderen van 8, 12, 12 en 14. Dus ik geef naast vmbo-BB ook "les" aan groep 5, groep 8 en havo 3.

Daar word ik erg moe van. Meer dan toen ik gewoon elke dag naar mijn werk fietste.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Het is vervelend dat je geen gezichten ziet wanneer je iets uitlegt. Vaak stem je daar tijdens je instructie de verdere instructie of les op af.

Technisch gezien werkte alles de eerste dag, dus geen negatieve ervaringen. Het relatief rustig op ons mailadres voor de technische vragen.

email Rob Vervoort schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Sommige leerlingen zijn erg moeilijk te bereiken.
Het is moeilijk te controleren of ze het écht begrepen hebben.
Het is moeilijk om variatie te blijven houden in werk.
We richten ons vooralsnog enkel op herhaling, nog niet met nieuwe doelen bezig geweest.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Deel van de leerlingen zal een flinke achterstand hebben, ofwel vanwege eigen inzet die meer geprikkeld moet worden, ofwel vanwege de beperkte mogelijkheden van uitleggen met onvoldoende contact.

email Tineke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Kinderen waar het in het gezin niet lekker loopt. Ouders die veel ruzie hebben met hun kinderen.

email Linda schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Nog geen. Ik mis mijn leerlingen, en de structuur.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Een aantal ouders en leerlingen maken het opgegeven schoolwerk niet of amper.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Een aantal ouders en leerlingen maken het opgegeven schoolwerk niet of amper.

email Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Een aantal ouders en leerlingen maken het opgegeven schoolwerk niet of amper.

email Merjem schreef op zaterdag 28 maart 2020:
We moeten nog een manier zien te vinden voor de toetsmomenten. Daarnaast mis ik de kinderen in de klas.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Een aantal ouders en leerlingen maken het opgegeven schoolwerk niet of amper.

email Evie van Glabbeek schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Soms hapert het systeem. De stille leerling wordt niet gezien

email Ruud Glas schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ongelijkheid, je merkt welke leerlingen thuis ondersteuning hebben en welke niet. Vaak ontbreken deze lln in de les of leveren geen/half werk in.
Het is niet echt gezellig mis het echte sociale contact.

email Jan-Willem Duim schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Onderwijskwaliteit is geen vanzelfsprekendheid omdat we allemaal nog zoeken. Maar dat we geen controle hebben over het werk zorgt wel dat we meer vertrouwen moeten geven. Dat is dan weer positief!

email Webhost schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Steeds dezelfde kinderen haken snel af. En worden niet gestimuleerd om langer te blijven luisteren.

Eddy Erkelens schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Leerlingen zijn niet altijd aanwezig en dus kan je ze dan ook niet aanspreken dat ze er niet zijn = negatief.

Zijn er aandachtspunten? Heeft u praktische tips die u wilt delen?

email Marjon schreef op maandag 13 april 2020:
Kinderen even op school halen en instructie geven hoe bijvoorbeeld classroom werkt helpt.

email Eddy Erkelens schreef op vrijdag 10 april 2020:
Tip: hou het digitaal en voor jezelf ook gemakkelijk.
Kopiëer en deel je werk met andere leerkrachten.
Ga niet zelf de rekeninstructie opnemen; dat staat al lang en breed op Youtube!
Hou de filmpjes kort en controleer of leerlingen dit ook echt wel bekijken (dat zal je tegenvallen).

Michiel van Nieuwstadt schreef op donderdag 9 april 2020:
Doen!

email Pieter schreef op maandag 6 april 2020:
Vertrouwen hebben, loslaten, veel energie uitstralen tijdens de contact momenten. Al het positieve benoemen.

email schreef op zondag 5 april 2020:
Behoud rust
En verkort je rooster

Iemand schreef op donderdag 2 april 2020:
Hoe nu verder?

Joke schreef op donderdag 2 april 2020:
Informeer bij een online sessie ook hoe het met de leerling gaat. Heeft hij alles onder controle? Vindt hij het te doen op deze manier? Geeft het extra spanning in huis?
Vooral geruststellen (van met name bovenbouwers) is belangrijk.

email Nefferth schreef op maandag 30 maart 2020:
Betrek ouders bij dit proces , kan via algemene school communicatie maar ook via de mentor

email Jeroen van den Bos schreef op zondag 29 maart 2020:
Plan vaste tijdstippen
Zoom is echt een aanrader
Maak afspraken voor bij het lessen volgen
Blijf positief
Kijk naar wat wel kan en denk in oplossingen

JufN schreef op zondag 29 maart 2020:
Nvt

email Marian Soullié schreef op zondag 29 maart 2020:
Zorg ervoor dat je met je team goede afspraken maakt over het geven van instructies. Hoe, hoe vaak, wanneer?
Deel de ideeën m.b.t. het werken met Snappet. Er is zoveel mogelijk!
Denk goed na over leerlingen/ouders die de digitale wereld lastig vinden. Hoe begeleiden we deze leerlingen/ ouders?

email Eddy Erkelens schreef op zondag 29 maart 2020:
Bel de ouders waarvan de leerlingen niet op tijd verschijnen.

email Kr8 schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Wij geven geen instructie live

email Juf Renate schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Tempo in leesontwikkeling,

Motivatie

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Meer persoonlijk contact. Maar hoe. Hoeveel. Meerder kinderen moeten inloggen. Hoe in combinatie met thuis?

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Niet zoveel pushen.

email Koenraad schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Sociale emotioneel: kinderen, maar ook de ouders!!!!

Jacqueline schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Het kost meer moeite om de studenten allemaal het gevoel te geven dat ze gezien en gehoord worden.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
.

JufR schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Hoe en of de toetsen doorgang vinden.
Het opzetten van instructiemomenten aan de hele klas

email WSKamphuis schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Mijn management gaat structureel uit van de werkhouding van de zwakste schakel in de organisatie. Dat gaat gepaard met veel controlemomenten inbouwen én eenheid in procedures en processen. Daardoor worden er steeds veel te laat en veel te veel "aanpassingen" gedaan die mijn goed werkende systeem ondermijnen.

Ik zou graag wat meer autonomie en vertrouwen willen. Die krijg ik nu niet.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De invulling van de lessen. Nieuwe stof, herhaling, toetsen? Wat wel, wat niet?

email Rob Vervoort schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Eerste week hebben we gezorgd dat technisch alles op orde was.
Tweede week hebben we ons gericht op intensiever contact met leerlingen.
Komende week gaan we ons richten op het geven van instructies.
Absoluut aandachtspunt is het bereiken van leerlingen die moeilijk te bereiken zijn.

Iemand schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ja, de leerlingen die op achterstand komen (zie vorige vraag).

email Tineke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Overvloed aan input vanuit allerlei kanten.

email Linda schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Verwachtingen mbt bereikbaarheid, hoe vindt toetsing plaats, genoeg devices in een huishouden

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De druk moet er af vanuit de politiek! Leerkrachten zitten in hun hoofd met eind doelen en toetsen.

Geef duidelijkheid aan leerkrachten wat wel en wat niet.

Tref landelijk maatregelen! Bijvoorbeeld het schooljaar te laten lopen tot december.

Of voorzie de leerkrachten in informatie om straks na deze crisis met de leerlingen aan de slag te gaan.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De druk moet er af vanuit de politiek! Leerkrachten zitten in hun hoofd met eind doelen en toetsen.

Geef duidelijkheid aan leerkrachten wat wel en wat niet.

Tref landelijk maatregelen! Bijvoorbeeld het schooljaar te laten lopen tot december.

Of voorzie de leerkrachten in informatie om straks na deze crisis met de leerlingen aan de slag te gaan.

email Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De druk moet er af vanuit de politiek! Leerkrachten zitten in hun hoofd met eind doelen en toetsen.

Geef duidelijkheid aan leerkrachten wat wel en wat niet.

Tref landelijk maatregelen! Bijvoorbeeld het schooljaar te laten lopen tot december.

Of voorzie de leerkrachten in informatie om straks na deze crisis met de leerlingen aan de slag te gaan.

Martijn Bakker schreef op zaterdag 28 maart 2020:
De druk moet er af vanuit de politiek! Leerkrachten zitten in hun hoofd met eind doelen en toetsen.

Geef duidelijkheid aan leerkrachten wat wel en wat niet.

Tref landelijk maatregelen! Bijvoorbeeld het schooljaar te laten lopen tot december.

Of voorzie de leerkrachten in informatie om straks na deze crisis met de leerlingen aan de slag te gaan.

email Marijke schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Ja

email Evie van Glabbeek schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Hoe betrek je de stille leerling bij de les? Hoe houdt je het leerproces in de gaten?

email R. schreef op zaterdag 28 maart 2020:
communicatie, transparant en duidelijk en op tijd.

email Ruud Glas schreef op zaterdag 28 maart 2020:
Goede structuur is zeer belangrijk. Geen wildgroei aan methodes van videobellen/huiswerk opgeven etc krijgen.

Leerlingen goed betrekken bij les.

email Jan-Willem Duim schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Focus op leren ipv de lessen. Het gaat om meer dan de lessen allen. Daar is nu ruimte voor!

email Webhost schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Iemand verbeteringen?

Eddy Erkelens schreef op vrijdag 27 maart 2020:
Ik mis leerlingen en die kan ik moeilijk/niet aanspreken.